:::::::::: Nieuws ::::::::::

Inschrijving NYMA

Inschrijving NYMA en Ondernemerscoöperatie

woensdag 18 juli 2018

Alsjeblieft; hierbij de NYMA-infokaart; Flyer-nymakwartier-DEF-clickable

met o.a. links naar NYMA-aanmelding en NYMA-ontwikkelstrategie!

 

Heb jij plannen voor NYMA? Dan ontvangt het NYMA-ontwikkelteam graag je ingevulde NYMA-aanmelding.Het ontwikkelteam houdt je dan op de hoogte van ontwikkelingen en weet je tevens te bereiken wanneer ze kansen voor jouw onderneming zien. Naast dat je, je plannen kort kan beschrijven en kan aangeven wat je te bieden hebt, kan je ook aanvinken dat je lid wilt worden van de Ondernemerscoöperatie NYMA.

 

Het contributiebedrag van €100,- excl. BTW per kalenderjaar stelt de coöperatie in staat haar doelstelling (ontwikkeling NYMA tot culturele hotspot en belangenbehartiging leden) na te streven door o.a. infobijeenkomsten en themasessies te organiseren, communicatie op te zetten en -materiaal te laten vervaardigen, expertise in te zetten.

 

Je lidmaatschap is niet verplicht, maar maakt je wel onderdeel van een gezamenlijk ontwikkelproces met bijbehorend netwerk. Je inbreng kan worden meegenomen door de vertegenwoordiging van de Ondernemerscoöperatie in het NYMA-ontwikkelteam en daarmee heb je invloed op het plan van aanpak. Samen staan we sterk!

 

Dus als je nog steeds aan de slag zou willen in het NYMA-kwartier, dan ziet het ontwikkelteam graag je aanmelding voor NYMA tegemoet.

En de Ondernemerscoöperatie NYMA nodigt je van harte uit om officieel lid te worden.

 

P.S. Mogelijk heb je al eens een vragenlijst ingevuld met je plannen voor en bijdrage aan NYMA, maar dat is lang niet bij alle geïnteresseerden het geval. Ook is het goed denkbaar dat in de tussentijd er zaken zijn veranderd. Daarnaast speelt de nieuwe privacywetgeving een rol in dit verzoek.

Flyer-nymakwartier voorpagina JPEG