:::::::::: Nieuws ::::::::::

Gemeente Nijmegen: Industrieel NYMA wordt plaats voor creatief ondernemerschap en vermaak

Gebiedsvisie NYMA naar de gemeenteraad

dinsdag 11 juli 2017

‘Een bruisende plek met vermaak voor iedereen in een industriële sfeer. Waar creatieve ondernemers samen werken vanuit de principes van circulaire economie: We Play – We Create – We Share.’ Dat is de visie die de gemeente Nijmegen voor ogen heeft met NYMA, het gebied met daarin De Vasim en de voormalige NYMAfabriek aan het water in Nijmegen-West.

 

Om tot de visie te komen, is in de afgelopen maanden gesproken met bewoners en bedrijven rondom het gebied, marktpartijen, huidige gebruikers van De Vasim en de Honig, culturele instellingen, overheden en andere belangstellenden. Uit die gesprekken bleek een groot draagvlak voor het toekomstbeeld uit de al eerder vastgestelde randvoorwaarden: een plek waar iets te beleven valt en waar ruimte is voor experimenten, creatief (ambachtelijk) ondernemen, sport/spel, cultuur en evenementen. Uit de gesprekken bleek ook dat velen NYMA zien als een perfect alternatief voor hervestiging van een deel van de Honig ondernemers. Als kwaliteiten van NYMA werden genoemd: de industriële sfeer, de ligging aan het water, dichtbij De Oversteek en de grote vrije ruimten in en rondom de gebouwen. NYMA moet vooral een plek worden waar van alles te doen is, waar het bruist. Niet alleen ’s avonds, maar ook overdag en voor iedereen.

 

De gebiedsvisie volgt de inbreng uit de gesprekken: NYMA biedt ondernemers ruimte om te experimenteren en met elkaar nieuwe concepten neer te zetten. Ruimte ook voor bezoekers om nieuwe ervaringen op te doen, nieuwe producten te zien en te ervaren, evenementen te bezoeken of gewoon te genieten van horeca aan het water in een industriële, historische sfeer. Toekomstige NYMA-ondernemers stellen duurzaamheid bovendien centraal in hun bedrijfsvoering. We Play – We Create – We Share moet het leidende principe worden. De selectie van toekomstige ondernemers en initiatieven voor NYMA vindt plaats aan de hand van de visie en de randvoorwaarden.

 

Verder stelt de gebiedsvisie NYMA voor om de openbare ruimte aan te pakken vanaf 2018. Het gebied moet uitnodigend worden, en beter aansluiten op de omgeving. Ook wordenin 2018 de eerste noodzakelijke renovaties aan het Vasimgebouw uitgevoerd. NYMA heeft alle ingrediënten in zich om uit te groeien tot een nieuwe parel aan het kralensnoer van interessante plekken aan de Waal.

 

De visie gaat uit van een organische, stap-voor-stap ontwikkeling van het gebied door een ontwikkelteam onder leiding van een kwartiermaker. In het ontwikkelteam zitten vertegenwoordigers van de gemeente, van de ondernemerscoöperatie NYMA en toekomstige partijen. De ondernemerscoöperatie NYMA bestaat uit de huidige gebruikers van het gebied (Waalhalla en Cultuurspinnerij) en de ondernemers uit de Honig.

 

De gebiedsvisie is nu ter vaststelling doorgestuurd naar de gemeenteraad, die er naar verwachting in september een besluit over neemt. Aansluitend wordt een kwartiermaker aangesteld en gaat de gebiedsontwikkeling daadwerkelijk van start.

 

Het gehele stuk ‘Gebiedsvisie’ vind je hier.

Afbeelding Gebiedsvisie