:::::::::: Plannen ::::::::::

Plannen voor de toekomst

Al vanaf de start van de Cultuurspinnerij hebben de Vasimmers het plan opgevat om van de fabriek en het terrein een permanente bedrijfsgemeenschap te maken:

“In 2020 is het Vasimterrein het begin van een bijzonder deel van Nijmegen. Komend over de nieuwe stadsbrug zie je dit monumentale en industriële fabriekspand aan de horizon verschijnen. Een visitekaartje voor Nijmegen. Niet alleen de bewoners van het vernieuwde stadsdeel West bezoeken het Vasimterrein met plezier, ook uit het stadsdeel Noord weten de bewoners deze bruisende plek aan de rivier te vinden. Omdat er ieder moment, iedere dag en zelfs ’s nachts bedrijvigheid te vinden is. Culturele bedrijvigheid wel te verstaan. Een plaats waar creëren, leren en beleven centraal staan.” (uit:  De Vasim, marktplaats voor leren, creëren en beleven – 2009)

 

Kijk hier naar een beeldimpressie en lees meer over de programmering van de Cultuurspinnerij, en ons 2013 Cultuurspinnerij Manifest.

In de afgelopen jaren zijn er dan ook diverse plannen ontwikkeld. In september 2014 hebben we ons bedrijfsplan verder uitgewerkt, met de doorontwikkeling van CP Kelco.

 

Cultuurspinnerij De Vasim – Talent & Experiment – Leren, creëren & beleven (2015)

Nu het plan voor een Vrijheidsmuseum WOII van tafel is, hebben we onze toekomstplannen aangepast.

 

Kaft

 

 

 

Cultuurspinnerij De Vasim – Talent & Experiment – Leren, creëren & beleven in het Vrijheidskwartier (2014)

Bedrijfsplan waarin we onze visie ontvouwen op de doorontwikkeling van het Vasimterrein en het CP Kelco terrein tot Vrijheidskwartier.

 

bedrijfsplan-CULTUURSPINNER

 

 

 

Na het terugtrekken van Standvast Wonen in juni 2012, is de Cultuurspinnerij samen met bOEI de mogelijkheden aan het verkennen om gezamenlijk met de Stichting Museum WOII het gebouw en terrein door te ontwikkelen.

 

Haalbaarheidsonderzoek september 2013

In september 2013 werd door hen een haalbaarheidsonderzoek afgerond, waarin een aantal scenario’s geschetst werden, varianten met, en varianten zonder Vrijheidsmuseum. Zij lichten dit toe in de Brief BOEI 13dec13 – Nadere toelichting bevindingen ondernemersplan en haalbaarheidsonderzoek Vasim.

 

Voorpagina-Nijmegen-Vasim-H

 

Collegevoorstel november 2013

In het Collegevoorstel Vrijheidsmuseum WO2 21-11-13 is hier echter weinig van terug te vinden. In dit voorstel worden vraagtekens gezet bij de Cultuurspinnerij als medebewoner van het Vasimpand. Dat is zeer teleurstellend omdat de Cultuurspinnerij zich de afgelopen periode in de gesprekken met de gemeente heeft ingespannen om te komen tot een gezamenlijk haalbaar plan voor het pand en de omgeving, waarbij beide organisaties elkaar kunnen versterken. Vanuit het Vrijheidsmuseum blijkt hier echter weinig ruimte voor. Bestuur en gebruikers van Cultuurspinnerij De Vasim blijven zich echter sterk maken voor een bruisend cultureel kwartier aan de westflank van stadsbrug De Oversteek!

Lees meer hierover in Reactie bestuur op Collegevoorstel Vasismgebouw november 2013. en de BOEI brief 2dec13 – Bevindingen Collegevoorstel Vrijheidsmuseum Nijmegen. Tijdens de Politieke Avond van 4 december 2013 lieten diverse Vasimmers weten wat ze van het voorstel vonden. Ook het bestuur van de Cultuurspinnerij maakte gebruik van het inspreekrecht. Lees hier hun betoog.

 

Masterplan Vrijheidsmuseum rammelt

Wij zijn niet de enigen die vraagtekens plaatsen bij het realiteitsgehalte van de huidige plannen voor het Vrijheidsmuseum blijkt uit reacties van deskundigen die in opdracht van BOEI het laatste rapport “Vrijheidsmuseum WO2 – Verkenning van exploitatiemogelijkheden – bouwstenen voor het ondernemingsplan. Zoals reactie Buys Culturele Profielen: hij verwacht een veel groter tekort en dus ook subsidiebehoefte. Ook RAFT Herbestemming & exploitatie management komt tot de conclusie dat hier nog heel wat slagen te maken zijn, om dit project levensvatbaar te laten worden. Lees ook de BOEI – brief 3dec13 Bevindingen ondernemingsplan Vrijheidsmuseum.

 

De vorige plannen van de Cultuurspinnerij :

 

Cultuurspinnerij De Vasim – Talent & Experiment – visiedocument doorontwikkeling (2013)

Geactualiseerde versie van het visiedocument uit 2012, met uitgebreidere informatie over de publieksfunctie.

 

 

Cultuurspinnerij De Vasim – Talent & Experiment – visiedocument doorontwikkeling (2012)

Inhoudelijke visie op de doorontwikkeling van gebouw en terrein tot inspirerende kunst en culturele bedrijfsgemeenschap voor de creatieve sector, met een publieke functie.

 

Kijk hier naar een beeldimpressie. uit 2012.

 

Marktplaats De Vasim – Ruimte voor Talent en Experiment (2009)
Een meer visuele weergave van het aangescherpte toekomstplan van Cultuurspinnerij De Vasim en Standvast Wonen, waarbij leren, creëren en beleven opnieuw centraal staan.

 

 

 

De Vasim – Marktplaats voor creëren, leren en beleven (2009)
In 2008 ging de Cultuurspinnerij De Vasim samenwerken met Standvast Wonen. Samen schreven ze op basis van de oude plannen een concept om De Vasim en het omliggende terrein te ontwikkelen tot culturele marktplaats voor leren, creeren en beleven.

 

 

 

Toekomstplan Cultuurspinnerij De Vasim & LOUT (2008)
In 2007 schreef de Gemeente Nijmegen een prijsvraag uit om tot een andere invulling van De Vasim te komen. Cultuurspinnerij De Vasim schreef dit toekomstplan in samenwerking met LOUT (Lab Of Urban Transformation) en won hiermee publieksprijs van de prijsvraag.

 

 

 

De Vasim Toekomstplan (2006) – Anne Salomons
Het toekomstplan laat zien dat Cultuurspinnerij De Vasim zich wil ontwikkelen tot toonaangevende Nijmeegse broedplaats, waarbij de kruisbestuiving tussen kunstenaars en culturele bedrijven centraal staat.